Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava
Analýza systému zpracování ekonomických dat:

 

a)    Zmapování informačních potřeb objednatele v oblasti zpracování ekonomických dat obchodních společností se 100 % majetkovou účastí objednatele, úřadů městských obvodů a příspěvkových organizací.

b)    Zmapování stávajících procesů objednatele v oblasti zpracování a vyhodnocování dat podřízených organizací.

c)    Zmapování stávajícího stavu hardwaru (HW) a softwaru (SW) podřízených organizací z hlediska potenciálu komunikace s centrálním controllingovým systémem objednatele.

d)    Zmapování stávajících procesů podřízených organizací v oblasti plánování, interní kontroly a vyhodnocení hospodaření.

Zpracování návrhu strategie objednatele v oblasti zpracování ekonomických dat podřízených organizací