TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Se společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. spolupracujeme již několik let. V rámci realizovaných projektů jsme řešili např.:

  •  Vliv teploty na absorpční vlastnosti materiálů a jejich směsí.
  •  Nepřímé metody identifikace množství železa pomocí mikrovln.
  •  Sledování kinetiky redukce během působení mikrovln na zvolené materiály.