ArcelorMittal Ostrava a.s.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

S firmou spolupracujeme již řadu let a podíleli jsme se na realizaci:

  • Materiálové využití strusek ze sekundární metalurgie
  • Optimalizace složení pánvových strusek
  • Vytvoření algoritmů pro vizualizaci vlastností strusek v třífázovém, případně quaternárním diagramu a jejich zobrazení
  • Návrh a rozpracování postupů hodnocení schopností strusek
  • a další.

Spolupráce nadále úspěšně pokračuje.