MONTI Control System

MONTI Control System

Naše firma se podílela spoluautorsky od začátku roku 2000 na analýze, vývoji a programování zcela nového monitorovacího a informačního systému MONTI CONTROL, který je specificky zaměřen na problematiku petrochemie.

Programové vybavení MONTI patří mezi nejmodernější aplikační software, který se specializuje na komplexní řízení sítě čerpacích stanic jak z hlediska logistiky, tak i monitoringu a řízení technologií, vzdáleného řízení servisu a dalších vzájemně provázaných procesů. Uživatelům poskytuje úplné a přesné informace pro řízení všech procesů v síti čerpacích stanic. Majitelům sítě čerpacích stanic pak nabízí přehledné a jasné podklady o efektivitě podnikání zvláště o skutečně probíhajícím pohybu zásob a technickém stavu technologií v celé síti ČS. 

Základní charakteristiky:

  • MONTI Software je stavebnicový systém, skládající se z jednotlivých relativně samostatných modulů, které lze postupně instalovat a zabezpečit tak narůstající požadavky uživatelů. 
  • MONTI Software je plně automatizován a je konstruován jako otevřený systém používající momentálně nejuznávanější standardy v informačních technologiích. 
  • MONTI Software lze i integrovat s jinými zákaznickými systémy, které používají IT standardy jako např. SAP, BPCS, SHOP2000 apod..
  • Systém je konstruován jako klient-server aplikace, kdy klientské aplikace jsou plně 32bit aplikace. Pro komunikaci se používá protokol TCP/IP. Jako databázový server je použit Microsoft SQL Server pro prostředí MS Windows 2000/XP/NT. Pro aplikace tzv. tenkého klienta je využito prostředí MS Internet Exploreru. 
  • MONTI Software využívá všech předností a možností instalovaných zařízení MONTI Controller a napojených technologií jako jsou měřící systémy paliv, senzory monitorující stav technologií,výdejní stojany a další technologie na ČS, které lze monitorovat a propojit. MONTI Controller řídí a monitoruje technologie na ČS a komunikuje s centrem a automatizuje přenos a aktualizaci dat. Tím nahrazuje lidský prvek a odstraňuje tak možnost chyb, selhání, nedbalostí či zneužití.
  • MONTI Controller posílá alarmy, mimořádné stavy, informace o poruchách okamžitě z čerpacích stanic do centra a MONTI Software okamžitě informuje dispečera o těchto událostech. Dispečerovi pak nabízí řešení a pomáhá mu organizovat servisní zásah.
  • Moduly MONTI Software lze provozovat samostatně jako např. MONTI Zásoby používá dispečer sítě čerpacích stanic, MONTI Servis používá smluvní servisní organizace a MONTI Objednávky používá externí smluvní závozce apod. 
  • MONTI Software spolupracuje rovněž s různými řídícími systémy (jako např. SHOP2000MC firmy UniCode, McSPAL firmy McCOMP) a využívá všech informací, které jsou systémy POS poskytnuty pro účely zpracování v MONTI Software jako např. výtoče na jednolivých pistolích výdejních stojanů apod. Některé typy výdejních stojanů např. ADAST, je možno napojit přímo a zjistit technologické informace jako poruchy, stavy registrů, manuální vypnutí atp. a tyto stavy hlásit přes MONTI Controller do centrální aplikace či na mobil příslušného servisního technika.