Odborné studie, projekty a analýzy, testování, měření

Odborné studie, projekty a analýzy, testování, měření

V rámci našich služeb se zabýváme v převážné míře realizací speciálních činností jako jsou procesní analýzy, studie proveditelnosti, statistická vyhodnocení, měření vzorků materiálů mikrovlným zářením a následné vyhodnocení možnosti využití v praxi.

Provádíme analytické práce, studie a realizujeme aplikační software pro významné zákazníky. Například:

  • Analýza a zpracování dokumentů ke strategii rozvoje lidských zdrojů projektu IT4Innovations 
  • Poskytnutí poradenských služeb pro zavedení standardů poskytování služeb HelpDesk a HotLine dle doporučení ITIL 
  • Analýza a programátorské práce pro projekt IT - EDISON
  • Analýza a programátorské práce v rámci řešení zadavatele na bázi IBM Websphere,IBM Portlet, API,JAVA,J2EE,JSF, Eclipse RAD 6.0
  • Analýza a programátorské práce pro projekt MONTI CONTROL pro společnost ČEPRO a.s.
  • Analýza a programátorské práce pro DOCENT – dopravní centrála a řada dalších činností v oblasti IT a řada dalších projektů

 

Jsme začleněni do výzkumných projektů v rámci grantů a úzce spolupracujeme s odborníky v realizaci našich projektů v metalurgickém průmyslu. Např.provádíme porovnání modelů neuronových sítí s praktickými výsledky použitých metod v metalurgii při sekundárním využití strusky apod.

V  laboratoři v Pardubicích provádíme ve spolupráci s týmem specialistů měření a testování materiálů pomocí mikrovlnného záření. Využíváme rovněž poznatky z prvotního i aplikovaného výzkumu.

 

 

  Např. jsme vytvořili  Studii možností klasifikace skupin značek ocelí na základě vztahu k chemickému složení rafinačních strusek.