ULTRA Czech s.r.o.

Naše společnost je ryze českou soukromou obchodní,softwarovou a konzultační společností a byla založena v roce 2000.  

Naši spolupracovníci patří vzhledem ke své dlouhodobé pracovní a odborné zkušenosti mezi špičkové odborníky ve svém oboru.
     Naše zaměření se postupně vyvíjelo v kontextu s možnostmi uplatnění se na náročném trhu technologických a informačních systémů pro sítě benzinových čerpacích stanic.
     Původní naše představa byla být dodavatelem komplexního řešení této problematiky na českém trhu včetně dodávek měřicích technologií, hardware, komunikací a informačních systémů, jejich instalace a poskytování komplexních služeb. S touto vizí jsme se snažili uplatnit hned na počátku našeho podnikání. Vzhledem k tomu, že bychom museli velmi investovat do činností a směrů, které jsme v té době nebyli schopni zajistit vlastními silami, a vstupovali jsme rovněž na trh, který je v těchto oblastech značně přeplněn, tak jsme se rozhodli velmi úzce se specializovat.
     V současné době se soustřeďujeme hlavně na vývoj a implementaci vlastních softwarových aplikací v metalurgickém a petrochemickém průmyslu, provádíme odborné studie, posudky a technické analýzy, realizujeme měření speciálních vlastností a parametrů materiálů. V rámci těchto činností a služeb velmi úzce spolupracujeme s řadou renomovaných odborníků. Provádíme také studie proveditelnosti, procesní a personální audity, návrhy ITIL a další odborné činnosti.Spolupracujeme také s vysokými školami a umožňujeme studentům uplatnit své nabyté teoretické znalosti a vědomosti v praxi.

   Domníváme se, že naše zaměření je trefou do černého. Důkazem je již to, že jste se rozhodli otevřít si a prohlédnout si naše webovské stránky. 
     Uvítáme rovněž Vaše nápady, představy, které pak zapracujeme do dalších verzí našich aplikací.
     Přivítáme i oboustranně výhodné partnerství s Vaší společností.

     

Novinky

Infotherma 2011

21.01.2011 11:06
Naše firma prezentovala odrazné panely Heatkeeper na výstavě Infotherma 2011 v Ostravě. Za 4 výstavní dny nás na stánku navštívilo kolem 700 lidí, kteří projevili zájem o tento produkt. Věříme, že uspokojíme všechny potencionální i skutečné zákazníky. Těšíme se na objednávky.

Výstava INFOTHERMA 2011

25.11.2010 13:58
  Naše firma se bude prezentovat také na výstavě Infotherma 2011, kde budeme vystavovat reflexní panely Heatkeeper. Bližší informace o výstavě jsou na stránkách Infotherma 2011.

Webová prezentace byla spuštěna

10.06.2009 15:35
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Důvodem byla potřeba reagovat rychle na dynamický rozvoj našich služeb také v rámci informací na webu.